GEN VE HÜCRE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Gen ve Hücre Tedavisi Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Programa; Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Mühendislik, Eczacılık, Fen, Doğa Bilimleri ve Yaşam Bilimleri Fakülteleri lisans mezunları ile Anabilim Dalı Koordinatörlüğü tarafından uygun görülecek olan diğer lisans mezunları kabul edilecektir.

Ulusal kredi; En az 21 kredi, 7 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ve tez çalışması başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.
AKTS; En az 60 kredilik ders + 60 kredilik tez çalışması olmak üzere 120 krediden ve seminer dersi dahil 8 adet ders, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ile tez çalışmasından oluşur. 

Alan Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Program Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Nuray ERİN
Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Mutay ASLAN
Prof. Dr. Sadi KÖKSOY
Prof. Dr. Semir ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet İNAN
Prof. Dr. Sadi ÖZDEM
Prof. Dr. Haluk Barbaros ORAL
Prof. Dr. Tunç AKKOÇ
Prof. Dr. Halit CANATAN
Prof. Dr. Aylin Fidan KORCUM ŞAHİN
Prof. Dr. Devrim GÖZÜAÇIK
Prof. Dr. Zeliha Günnur DİKMEN
Doç. Dr. Mehmet BÜLBÜL
Doç. Dr. Başak ÇELTİKÇİ
Doç. Dr. Bahri KARAÇAY
Doç. Dr. Saffet ÖZTÜRK
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Doç. Dr. Atıl BİŞGİN
Doç. Dr. Ercüment DİRİCE
Doç. Dr. Azize Yasemin GÖKSU EROL
Doç. Dr. Serdar CEYLANER
Dr. Öğr. Üyesi Hande KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI
Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan GÜLKESEN
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Sevim KAHRAMAN DİRİCE
 

Address

Akdeniz University Dumlupinar Boulevard 07058 Campus Antalya, TURKEY

Contact

Email: humangenetherapy@icloud.com
Phone: +90 242 227 4400/3897