free website templates

 
GEN VE HÜCRE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Gen ve Hücre Tedavisi Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Programa; Tıp, Mühendislik, Eczacılık, Fen, Veteriner, Ziraat, Doğa Bilimleri, Su Ürünleri ve Tarım Bilimleri, Yaşam Bilimleri Fakülteleri lisans mezunları ile Anabilim Dalı Koordinatörlüğü tarafından uygun görülecek olan diğer lisans mezunları kabul edilecektir.

Ulusal kredi; En az 21 kredi, 7 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur.
Seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ve tez çalışması başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.
AKTS; En az 60 kredilik ders + 60 kredilik tez çalışması olmak üzere 120 krediden ve seminer dersi dahil 8 adet ders, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ile tez çalışmasından oluşur. 

Alan Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Program Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Nuray ERİN
Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Mutay ASLAN
Prof. Dr. Sadi KÖKSOY
Prof. Dr. Semir ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet İNAN
Prof. Dr. Sadi ÖZDEM
Prof. Dr. Haluk Barbaros ORAL
Prof. Dr. Tunç AKKOÇ
Prof. Dr. Halit CANATAN
Prof. Dr. Aylin Fidan KORCUM ŞAHİN
Prof. Dr. Devrim GÖZÜAÇIK
Prof. Dr. Zeliha Günnur DİKMEN
Doç. Dr. Mehmet BÜLBÜL
Doç. Dr. Başak ÇELTİKÇİ
Doç. Dr. Bahri KARAÇAY
Doç. Dr. Saffet ÖZTÜRK
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Doç. Dr. Atıl BİŞGİN
Doç. Dr. Ercüment DİRİCE
Doç. Dr. Azize Yasemin GÖKSU EROL
Doç. Dr. Serdar CEYLANER
Dr. Öğr. Üyesi Hande KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI
Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan GÜLKESEN
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Sevim KAHRAMAN DİRİCE
 

 

1.YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

5901

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

5903

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

5905

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik

(Scientific Research and Ethics)

3

0

3

4

 

SEÇMELİ DERSLER

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

GHT

5001

Gen Tedavi Vektörleri: Metodlar
(Gene Therapy Vectors: Methods)

3

0

3

7

GHT

5003

Gen Düzenlemenin Prensipleri

(Principles of Gene Editing)

3

0

3

7

GHT

5005

Gen Manipulasyonunun Temel Prensipleri (Principles of Gene Manipulation)

3

0

3

7

GHT

5007

 Nanoteknoloji Temelli Gen Taşıyıcı Sistemler

(Nanotechnology-based Gene Delivery Systems)

3

0

3

7

GHT

5009

İnsan Moleküler Genetiği

(Human Molecular Genetics)

3

0

3

7

GHT

5011

Normal İnsan Embriyonik Gelişimi ve Gelişimsel Anormallikler

(Normal Human Embryonic Development and Developmental Abnormalities)

3

0

3

7

GHT

5013

Fonksiyonel Hücre Biyolojisi

(Functional Cell Biology)

3

0

3

7

GHT

5015

Biyoistatistik

(Biostatistics)

3

0

3

7

GHT

5017

Genetik Mühendisliği ve Rekombinant DNA Teknolojileri

(Genetic Engineering and Recombinant DNA Technologies)

3

0

3

7

GHT

5019

Hücresel Elektrofizyoloji

(Cellular Electrophysiology)

3

0

3

7

GHT

5021

Makale Değerlendirme Saati

(Journal Club)

1

2

2

4

GHT

5023

Gen ve Hücre Tedavisinde Araştırma*

(Research in Gene and Cell Therapy*)

2

6

5

7

GHT

5025

Seminer

(Seminar)

0

1

0

4

 

 

2.YARIYIL (BAHAR)

 

ZORUNLU DERSLER

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

5902

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

5904

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

 

SEÇMELİ DERSLER

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

GHT

5002

CRISPR Gen Düzenleme Metod ve Protokolleri

(Methods and Protocols in CRISPR Gene Editing)

3

0

3

7

GHT

5004

Gen Tedavi Vektörleri: Protokoller

(Gene Therapy Vectors: Protocols)

3

0

3

7

GHT

5006

Diyabetik Deney Hayvan Modelleri (Animal Models of Diabetes)

3

0

3

7

GHT

5008

Bilimsel Makale Yazım Teknikleri (Scientific Article Writing Techniques)

3

0

3

7

GHT

5010

Gen Manipülasyonu ve Genomik Uygulamalar

(Gene Manipulation and Genomics Applications)

3

0

3

7

GHT

5012

Rekombinant Farmasötik Proteinlerin Üretimi için Ekspresyon Sistemleri (Expression Systems for Manufacturing of Recombinant Pharmaceutical Proteins)

3

0

3

7

GHT

5014

İn vitro Fertilizasyon Prosedürleri ve Fertiliteyi Koruma Metodları

(In Vitro Fertilization Procedures and Fertillity Preservation Methods)

3

0

3

7

GHT

5016

İnsanda Fetal Gelişim

(Human Fetal Growth and Development)

3

0

3

7

GHT

5018

Hastalıkların Moleküler Temelleri

(Molecular Basis of Diseases)

2

0

2

6

GHT

5020

İleri İnsan Moleküler Genetiği

(Advanced Human Molecular Genetics)

4

0

4

6

GHT

5022

İyon Kanalları

(Ion Channels)

3

0

3

7

GHT

5024

Sağlık Bilimlerinde Genetik Danışmanlık ve Etik

(Genetic Counseling and Ethics in Health Sciences)

4

0

4

6

GHT

5026

Makale Değerlendirme Saati

(Journal Club)

1

2

2

4

GHT

5028

Gen ve Hücre Tedavisinde Araştırma*

(Research in Gene and Cell Therapy*)

2

6

5

7

GHT

5030

Seminer

Seminar

0

1

0

4

 

 

3.YARIYIL (GÜZ)

 

ZORUNLU DERSLER

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

6901

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

6903

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

6905

Tez Çalışması

(Thesis)

0

0

0

21

 

 

4.YARIYIL (BAHAR)

ZORUNLU DERSLER

ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

6902

Uzmanlık Alan Dersi

(Course on Area of Expertise)

8

0

0

8

SĞE

6904

Danışmanlık

(Counseling)

0

1

0

1

SĞE

6906

Tez Çalışması

(Thesis)

0

0

0

21

 

*Ders, tercihen danışman öğretim üyesi tarafından verilir.

 

- Öğrencilerin her bir yarıyıl için alabileceği derslerin toplamı 30 AKTS kredisidir. Devamsızlık nedeni ile tekrar alınan, yükseltme amaçlı olarak alınan veya önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş başarısız olunan dersler ile müfredatı dışından alınan dersler dahil, tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı ilgili yarıyıl için 45 AKTS kredi değerini geçemez. Müfredatı ve müfredatı dışından alınan fazla krediler için danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı gerekmektedir.

 

- Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın gerektirdiği seçmeli derslerin toplam kredisinin en az yüzde yetmişini üniversitede kayıtlı olduğu programdan almak zorundadır.

- Programda alınacak derslerle ilgili olarak, dersler seçilmeden önce, dersleri veren öğretim üyeleri ile görüşülmesi önerilmektedir.

 

 

Address

Akdeniz University Dumlupinar Boulevard 07058 Campus Antalya, TURKEY

Contact

Email: humangenetherapy@icloud.com
Phone: +90 242 227 4400/3897