GEN VE HÜCRE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Gen ve Hücre Tedavisi Doktora Programı (İngilizce)

Programa; Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi mezunları ve Gen ve Hücre Tedavisi, Mühendislik, Fen, ve Yaşam Bilimleri alanlarında yüksek lisans mezunları ile Anabilim Dalı Koordinatörlüğü tarafından uygun görülecek olan diğer yüksek lisans mezunları kabul edilecektir.

Ulusal kredi; En az 21 kredi, 7 adet ders, 1 seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersi, danışmanlık ve tez çalışması başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.
AKTS; En az 120 kredilik ders + 120 kredilik tez çalışması olmak üzere 240 krediden ve uzmanlık alan dersi, danışmanlık, yeterlik sınavı ile tez çalışmasından oluşur. Ayrıca, öğrenci tez savunma sınavına kadar “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” ile “Gelişim ve Öğrenme” derslerini kredisiz olarak almak ve başarmak zorundadır. 

Alan Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Program Koordinatörü : Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Salih ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Nuray ERİN
Prof. Dr. Ahter Dilşad ŞANLIOĞLU
Prof. Dr. Mutay ASLAN
Prof. Dr. Sadi KÖKSOY
Prof. Dr. Semir ÖZDEMİR
Prof. Dr. Mehmet İNAN
Prof. Dr. Sadi ÖZDEM
Prof. Dr. Haluk Barbaros ORAL
Prof. Dr. Tunç AKKOÇ
Prof. Dr. Halit CANATAN
Prof. Dr. Aylin Fidan KORCUM ŞAHİN
Prof. Dr. Devrim GÖZÜAÇIK
Prof. Dr. Zeliha Günnur DİKMEN
Doç. Dr. Mehmet BÜLBÜL
Doç. Dr. Başak ÇELTİKÇİ
Doç. Dr. Bahri KARAÇAY
Doç. Dr. Saffet ÖZTÜRK
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Doç. Dr. Atıl BİŞGİN
Doç. Dr. Ercüment DİRİCE
Doç. Dr. Azize Yasemin GÖKSU EROL
Doç. Dr. Serdar CEYLANER
Dr. Öğr. Üyesi Hande KOÇAK
Dr. Öğr. Üyesi Ersin AKINCI
Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan GÜLKESEN
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Güvenç TUNA
Dr. Öğr. Üyesi Sevim KAHRAMAN DİRİCE
 

Address

Akdeniz University Dumlupinar Boulevard 07058 Campus Antalya, TURKEY

Contact

Email: humangenetherapy@icloud.com
Phone: +90 242 227 4400/3897

Created with ‌

Web Design Program